FLORA I FAUNA

 

Biogeografske karakteristike


Biljni i životinjski svijet bjelopoljskog kraja je bogat i raznovrstan. Ovo je rezultat velike razuđenosti reljefa, klimatskih, geoloških i drugih faktora. Posebno se javljaju razlike između flore i faune planinskih, kotlinskih i dolinskih predjela. Floreistički sastav Bjelasice i Sinjajevine veoma je raznovrstan – tako da se na njima mogu naći endemske biljke koje se rijetko mogu sresti u drugim krajevima. Zbog mnoštva endemskih biljaka, ovaj kraj istražuje više naučnika koji traže rješenja za očuvanje ovih rijetkih biljnih vrsta.

Flora
Flora ovoga kraja Crne Gore sastavljena je od ilirskih srednjoevropskih, zapadnoevropskih, alpskih, dacijskih i mediteranskih flornih elemenata. Endemske biljke uglavnom su zastupljene na Bjelasici i Sinjajevini, a najpoznatije su: Pinus peuca Gris (molika), Pinus heldreichi Grist 9munika), Acer heldreicpii Orph (planinski javor), Daphne blagyna Freger (hajdučka oputa), Iris bosniaca Beck (perunika), Viola nicolai Pant (ljubičica) i druge. Aluvijalne ravni i priobalni predjeli Tare, Lima i njihovih pritoka obrasli su vrbama, jovama i barskim biljem. Viši djelovi u dolinama rijeka prekriveni su žutima, voćnjacima i livadama. Iznad zone antropogenih kultura, nalaze se hrastove, bukove, grabove i druge šume u zavisnosti od kvaliteta i vrste zemljišta, vlažnosti terena, ekspozicije reljefa i drugih faktora. Među lišćarima, do 1000 m preovladavaju hrastove, a od 1000 do 1400 m bukove šume. Iznad bukovih šuma, počinje pojas četinara, među kojima su naročito rasprostranjene jelove i borove šume. Iznad pojasa degradiranih šuma, nalazi se zona prostranih pašnjaka, čija je trava veoma kvalitetna za ishranu stoke. U strukturi šumskog pokrivača dominiraju lišćari, čija je eksploatacija nerentabilna zbog slabog kvaliteta drveta.

Fauna
Životinjski svijet na Bjelasici i Sinjajevini je raznovrstan. U njihovim šumama žive: medvjedi, vukovi, lisice, srne, divokoze, jeleni i mufloni. Od ptica su brojni: orlovi, sove, gavrani i druge. Takođe je potrebno napomenuti da se čovjekovom intervencijom mijenja rasni sastav stoke u korist onih vrsta koje daju veće količine mlijeka, vune i mesa. Zahvaljujući kompleksu prirodnih faktora, biljni i životinjski svijet je veoma raznovrstan i brojan. Zelene strane doline Tare i Lima ostavljaju snažan utisak na one koji prođu preko ovih predjela. Kada je 1964. godine u Jugoslaviji boravio dr. Vilijam Saksen iz Vašingtona, najviše se zadržao u Bijelom Polju i Mojkovcu. Napuštajući Beograd novinari su mu postavili pitanje:,,Kakve ste utiske stekli posle prvog susreta sa Jugoslavijom”?On im je dao sljedeći odgovor:,,Sve najljepše. Oduševljen sam vašom zemljom vašim ljudima. Bijelo Polje je najljepša dolina koju sam ikada vidio, a prošao sam gotovo cio svijet”.

 

 
BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.