VAŽNA DOKUMENTA

 

 

Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2018.godinu

Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu

Odluka o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Bijelo Polje za 2018.godinu

Finansijski izvještaj Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu

Odluka o usvajanju Finansijskog izvjestaja Turističke organizacije za 2017.godinu

Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije za 2017.godinu

Odluka kojom se usvaja Program rada Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu sa Finansijskim planom

Finansijski izvještaj Turističke organizacije Bijelo Polje za 2016.godinu

Izvjestaj o radu i finansijski izvještaj za 2015 godinu sa prograom rada i finansijskim planom za 2016. godinu

Odluka kojom se usvaja Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2016.godinu sa Finansijskim izvještajem

Statut Turističke organizacije Opštine Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turisticke organizacije Opštine Bijelo Polje

Odluka o osnivanju Turisitičke organizacije Opštine Bijelo Polje

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja na ''Planinarskom domu Cmiljača'' Turističkoj organizaciji Opštine Bijelo Polje

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja na ''Ribarskoj kući Ušće'' Turističkoj organizaciji Opštine Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turisticke organizacije Opštine Bijelo Polje

Odluka o osnivanju Turisitičke organizacije Opštine Bijelo Polje

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja na ''Planinarskom domu Cmiljača'' Turističkoj organizaciji Opštine Bijelo Polje

Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja na ''Ribarskoj kući Ušće'' Turističkoj organizaciji Opštine Bijelo Polje

 
BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.